Cambridge

Cambridge

Edison Primary School pragnie zapewnić uczniom kompleksowy rozwój poprzez wprowadzenie renomowanego Programu nauczania Cambridge Primary. Curriculum podstawowy Cambridge to struktura programowa opracowana przez Cambridge International Examinations (CIE), będącą częścią Uniwersytetu Cambridge. Program jest przeznaczony dla dzieci w wieku od 5 do 14 lat i obejmuje przedmioty takie jak język angielski, matematyka, nauki przyrodnicze i perspektywy globalne.

Program na każdym etapie obejmuje szereg konkret-nych celów związanych z danym przedmiotem, grupowanych w kluczowe obszary, w tym:

  • Znajomość literatury (czytanie, pisanie i umiejętności językowe)
  • Znajomość matematyki (matematyka i rozwiązywanie problemów)
  • Nauki przyrodnicze (wiedza i zrozumienie naukowe)

Oprócz tych celów związanych z danym przedmiotem, program obejmuje także szereg innych celów, takich jak rozwój osobisty i społeczny, rozwój fizyczny oraz rozwój kreatywny.

Curriculum podstawowy Cambridge został zaprojektowany tak, aby był elastyczny i dostosowywalny, co pozwala na jego stosowanie w różnych środowiskach edukacyjnych i kulturach. Ponadto stanowi on solidne fundamenty dla dzieci, by kontynuować naukę w ramach curriculum średniego i zaawansowanego Cambridge.

Program wspierany jest przez różnorodne materiały dydaktyczne i oceniania, w tym podręczniki, zeszyty ćwiczeń, przewodniki dla nauczycieli oraz arkusze egzaminacyjne. Materiały te są projektowane w celu pomocy nauczycielom w dostarczaniu programu nauczania i ocenianiu postępów swoich uczniów.

Korzyści

Uczestnictwo w curriculum podstawowym Cambridge przynosi wiele korzyści, w tym:

  • Solidne podstawy akademickie: Program ten został zaprojektowany, aby zapewnić uczniom wszechstronną i rygorystyczną edukację obejmującą kluczowe przedmioty, takie jak język angielski, matematyka, nauki przyrodnicze i perspektywy globalne. Pomaga to uczniom rozwijać mocne podstawy w tych przedmiotach i przygotowuje ich do dalszej nauki.
  • Miłość do nauki: Curriculum podstawowe Cambridge opiera się na zasadzie, że dzieci powinny być zachęcane do rozwijania miłości do nauki. Pomaga to uczniom zaangażować się i motywować w nauce, co może prowadzić do lepszych wyników akademickich.
  • Międzynarodowe uznanie: Cambridge International Examinations (CIE) to cenione i szeroko uznane ciało egzaminacyjne. Ukończenie curriculum podstawowego Cambridge może dać uczniom międzynarodowo uznany kwalifikat, który może pomóc im wyróżnić się podczas ubiegania się o miejsce w szkołach lub na uniwersytetach.
  • Elastyczność: Curriculum podstawowe Cambridge zostało zaprojektowane tak, aby było elastyczne i dostosowywalne, co pozwala na jego stosowanie w różnych środowiskach edukacyjnych i kulturach. Pomaga to uczniom rozwijać szersze zrozumienie świata i różnych kultur.
  • Ścieżka do dalszej nauki: Curriculum podstawowe Cambridge stanowi solidne fundamenty dla dzieci, by kontynuować naukę w ramach curriculum średniego i zaawansowanego Cambridge.

Curriculum podstawowe Cambridge skupia się na holistycznym rozwoju dzieci, obejmującym nie tylko aspekty akademickie, ale także rozwój osobisty i społeczny, rozwój fizyczny oraz rozwój kreatywny.

 

 


Nasze social-media

FacebookYouTube

Ustawienia dostępności

© 2024 Edison International School. All rights reserved.Logo Edison International School