Edison Home Schooling
Najwyższa jakość nauki. W twoim domu.

O nas

Edison Home Schooling to innowacyjna forma edukacji, która przyjmuje elastyczne podejście do potrzeb każdego ucznia. W naszej szkole wspieramy nowoczesne metody nauki, w tym edukację domową, pozwalającą na rozwój samodzielności, zaangażowania i odpowiedzialności u uczniów. Dzięki bogatemu doświadczeniu w kształtowaniu indywidualnych ścieżek edukacyjnych oraz wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi informatycznych, oferujemy możliwość realizacji programu nauczania w dwóch naszych szkołach: Szkoły Podstawowej, Liceum Ogólnokształcącego.

W naszym programie zapewniamy realizację polskiej podstawy programowej, a także przygotowanie uczniów do egzaminów trzecioklasisty, ósmoklasisty, polskiej matury. Uczniowie, zdobywając wiedzę i umiejętności, otrzymują świadectwa Edison Primary School, Edison High School.

Oferta na rok szkolny 2023/2024

Szkoła podstawowa

Liceum ogólnokształcące

Zapisy do:

•      klas 1 – 3 (edukacja wczesnoszkolna)

•      klas 4 - 8

Zapisy do:

•      klasy 1

•      klasy 2

•      realizacja polskiej podstawy programowej

•      przeprowadzenie egzaminów trzecioklasisty (na życzenie rodziców)

•      przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty

•      realizacja polskiej podstawy programowej

•      przygotowanie do polskiej matury

•      przeprowadzenie egzaminu maturalnego

Uczeń otrzymuje świadectwo

Edison Primary School

Uczeń otrzymuje świadectwo

Edison High School

12 powodów, dla których warto wybrać edukację domową pod opieką Edison International School:

 • dedykowana platforma edukacyjna YouSchool, na której uczeń ma dostęp do szczegółowo opracowanych lekcji z podstawy programowej, na każdym poziomie nauczania,
 • stała opieka dyrektora ds. edukacji domowej,
 • realizacja indywidualnego program edukacyjno-terapeutyczny (IPET) dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • stała opieka psychologiczna dla wszystkich uczniów, konsultacje ze szkolnym psychologiem,
 • bezpłatne zajęcia z treningu umiejętności społecznych (TUS),
 • warsztaty wspierające samodzielną naukę dla uczniów (Learning Design),
 • warsztaty dla rodziców,
 • spotkania integracyjne budujące społeczność szkolną,
 • konsultacje z nauczycielami raz w miesiącu z każdego przedmiotu,
 • nauczyciele z doświadczeniem międzynarodowym,
 • możliwość realizacji innowacyjnych prac projektowych i badawczych, prezentowanych na międzynarodowych konkursach innowacyjności,
 • świadectwo renomowanej szkoły międzynarodowej.

Aktualności

Programy nauczania

Polska podstawa programowa

Program obejmuje szeroki zakres przedmiotów, w tym język polski i literatura, matematykę, nauki przyrodnicze, przedmioty humanistyczne, języki obce, sztukę, wychowanie fizyczne oraz technologię. Jego celem jest rozwijanie intelektualnych umiejętności, krytycznego myślenia, kreatywności oraz praktycznych zdolności niezbędnych do osobistego i akademickiego rozwoju uczniów. Podstawa programowa kładzie duży nacisk na zdobycie niezbędnej wiedzy, zrozumienia, umiejętności oraz wartości, dopasowanych do wieku i etapu rozwoju uczniów.

Najbliższe wydarzenia

Brak nadchodzących wydarzeń

Sukcesy uczniów


Nasze social-media

FacebookYouTube

Ustawienia dostępności

© 2024 Edison International School. All rights reserved.Logo Edison International School