Edison High School
Daj się zainspirować

O nas

Edison High School jest renomowaną placówką edukacyjną, która kontynuuje doskonałość programu rozpoczętego w Edison Primary School. Odznaczona jako Apple Distinguished School za innowacyjne wykorzystanie technologii w procesie nauczania, szkoła ta wyróżnia się unikalnym podejściem do edukacji. Zastosowanie Międzynarodowego Programu Nauczania Cambridge stanowi fundament, który kształtuje globalne standardy w edukacji, umożliwiając elastyczność, inspirujący rozwój oraz uwzględnienie aspektów kulturowych.

Studenci uczący się w Edison High School pod opieką nauczycieli, wykazują świadomą ciekawość i pasję do nauki, co prowadzi do wszechstronnego rozwoju. Program kładzie duży nacisk na rozwój umiejętności niezbędnych do odniesienia sukcesu zarówno na szczeblu akademickim, jak i w przyszłej karierze zawodowej. Dzięki elastycznemu podejściu, programowi inspirującemu i ambitnemu, uczniowie zyskują wsparcie nauczycieli w zdobywaniu wiedzy oraz niezbędnych umiejętności.

Misja szkoły

Edison International School rozwija ciekawych świata, wykształconych, pewnych siebie oraz troskliwych młodych ludzi. Nasze programy umożliwiają uczniom przejęcie odpowiedzialności za własną naukę i pomagają w rozwijaniu umiejętności potrzebnych do odniesienia sukcesu i odnalezienia się w szybko zmieniającym się świecie.

Programy Cambridge i IB są zaprojektowane w celu stworzenia wszechstronnej ścieżki rozwoju uczniów, którzy potrafią odpowiadać wyzwania współczesnego świata z optymizmem i otwartym umysłem.

Nasze międzynarodowe programy zapewniają solidną podstawę edukacji, a poprzez swoją spójną strukturę i elastyczność, umożliwiają dostosowanie edukacji uczniów do ich kultury i poprzednich etapów edukacji.

Programy IGCSE, IA-Levels i IB pozwalają na rozwijanie samodzielnych młodych ludzi, którzy posiadają wiedzę, umiejętności i poczucie celu potrzebne do odnoszenia sukcesów przez całe życie i motywację do tworzenia lepszego świata.

Co nas wyróżnia: 

  • Znane i cenione programy międzynarodowe, umożliwiające podjęcie edukacji na uniwersytetach na całym świecie. 
  • Apple Distinguished School
  • Programy wzbogacone o metody nauczania STEAM
  • Międzynarodowa i doświadczona kadra nauczycielska
  • Indywidualne podejście do ucznia, zapewniające opiekę nad jego rozwojem
  • Środowisko edukacyjne, które inspiruje do poszukiwania wiedzy i osiągania sukcesów
  • Akcentowanie wartości takich jak empatia, współpraca oraz samodyscyplina, które kształtują charakter młodego człowieka
  • Nowoczesne laboratorium biologiczno-chemiczno-fizyczne
  • iPady dla każdego ucznia

 

Aktualności

Programy nauczania

IGCSE

IGCSE (International General Certificate of Secondary Education) to globalnie uznawany program edukacyjny przeznaczony dla uczniów zwykle w wieku od 14 do 16 lat. Oferuje szeroki i zróżnicowany zakres przedmiotów, które odpowiadają różnym stylom uczenia się oraz zainteresowaniom. IGCSE promuje krytyczne myślenie, umiejętność rozwiązywania problemów oraz samodzielne zdobywanie wiedzy, przygotowując uczniów do dalszej nauki lub wejścia na rynek pracy poprzez umożliwienie wszechstronnego zrozumienia różnych dziedzin. Rygorystyczny system oceniania programu, w tym egzaminy końcowe, zapewnia solidną ocenę wiedzy i umiejętności uczniów, ciesząc się uznaniem wśród instytucji edukacyjnych i pracodawców na całym świecie.

Steam

Zajęcia z arduino i elektroniki

Program edukacyjny STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) to interdyscyplinarny model nauczania, który integruje naukę przyrodniczą, technologię, inżynierię, sztukę i matematykę. Jest to podejście, które promuje kreatywność, innowacyjność i rozwój umiejętności praktycznych poprzez interakcję między różnymi dziedzinami. STEAM kładzie nacisk na rozwiązywanie problemów, eksperymentowanie i twórcze podejście do nauki, co przygotowuje uczniów do wyzwań związanych z dynamicznie zmieniającym się światem.

Najbliższe wydarzenia

Brak nadchodzących wydarzeń

Sukcesy uczniów

Na razie to miejsce jest puste

Nasze social-media

FacebookYouTube

Ustawienia dostępności

© 2024 Edison International School. All rights reserved.Logo Edison International School